Geodetické práce

Provádím veškeré geodetické práce a služby s tím spojené.

 • Mapování
 • Vytyčování staveb
 • Zaměření skutečného provedení staveb (kanalizace, vodovody, atd.)
 • Technická dokumentace staveb
 • Zhotovování pasportů staveb
 • Zhotovování základních map závodů a jiných technických map
 • Výpočty kubatur
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Geometrické plány
 • Zaměření a výpočet podlahových ploch
 • Zaměření a zpracování 3D modelů
 • Tvorba map a plánů pro informační potřeby
 • Zajistím 3D laserové skenování
 • Stabilizace a tvorba bodových polí
 • Poradenství
Ing. Josef Bartoš - geodetické práce

Webdesign: Grafika jak si přejete, webové stránky